Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Клуб по ФилософияКлуб по Философия към Сдружение "Младежки Глас" България

създаден с решение на Експертен Съвет през м. Юни 2011 г. с обхват на работа към клон Бургас

Fcbk Group Adress:
 http://www.facebook.com/pages/Philosophy-Club-MG/135239209885772За Контакти с Ръководството на Клуба:

 КЛУБ 

ФИЛОСОФИЯ

Official Site:www.facebook.com/PhilosophyClubMG

Председател            

Георги Шивачев

тел: 

0887 589 953

e-mail:

gshivachev@gmail.com

Председател 

Димо Ненков

тел: 

0878 113 367

e-mail:

beatstreetz@gmail.com

Орг. Секретар

Даниела Николова

тел:

0884 545 405

e-mail:

didi__nikolova@abv.bg
РЕЗЮМЕ на КЛУБ ФИЛОСОФИЯ:

Философията е изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Основни теми за философията са неща като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото. В своите изследвания философията по принцип се отличава със систематичен подход и рационална аргументация, което я отличава от други подходи към същите или подобни теми, като например мистицизма и митологията. Въпреки общото разбиране, че философията е наука, тя се различава от хуманитарните и природните науки по това, че не разчита на научния метод и няма строго определен и общоприет предмет. В зависимост от дефиницията за такъв предмет или от акцентите и подходите при изследването и решаването на този проблем, различните философи могат да бъдат причислявани към дадено течение или доктрина, а тяхната дейност и произведения да бъдат отнасяни към по-тесни области на философско изследване. Целта и развитието на клуба ще се гради върху познанието, върху мирогледа на всеки един от вас. Всеки един член ще дискутира и дебатира, както и да разсъждава по зададена тема която го/я вълнува.  

Темите и целите по които ще се дебатира, дискутира и разсъждава, в по - късен етап да се развият и да бъдат осъществявани с действия.


Галерия