Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Клуб "Социални Дейности"Клуб "Социални Дейности"

Ръководство и контакти с Клуба:

 

 

КЛУБ 

Социални Дейности

Official Site:
www.facebook.com/social.mg

 

 

Председател

Гергана Джугларска

тел:

0878 422 727 

e-mail:

djuglarski@abv.bg


Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/pages/Klub-Socialni-Dejnosti-km-Sdruzenie-Mladezki-Glas/112614575477552


РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:


Клуб „Социални дейности“ е част от НПО „Младежки Глас“. Основен акцент в структурата на сдружението се поставя върху работата с млади хора.
Основните дейности на клуба са:

Осигуряване на обществена разгласа за проблемите на младежите.

Иницииране и осъществяне на мероприятия подкрепящи интегрирането на младите в обществото.

Намаляване на дълготрайната социална изолация на младежите, вследствие от липса на информация за възможностите за социално включване. 

Намаляване липсата на социални умения в младото поколение и като следствие – неконкурентността на пазара на труда и в цялост – ограничените възможности за социална интеграция и ангажираност в обществения живот.

Планираните в рамките на клуб „Социални дейности“ дейности ще допринесат за повишаване на информираността на обществото за потребностите и възможностите на членовете на клуба.

Клуба си поставя за цел тази информираност да оптимизира процедурите по събиране и получаване на информация за образователни, социални и медицински потребности на младежите, което от своя страна ще доведе до по-ефективна комуникация между заинтересованите от задоволяването на тези потребности лица, организации и структури.

Основна задача пред клуба е генериране на идеи с цел кандидатстване по проекти.

Насърчаване на доброволчеството сред ученици и студенти. 

Висока степен на ангажираност и взаимодействие между членовете на клуба и партньорите/асоциираните партньори на клуб „Социални дейности“.Галерия