Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Клуб "ИКОНОМИКА"Клуб "ИКОНОМИКА"

Ръководство и контакти с Клуба:


КЛУБ 

ИКОНОМИКА

Official Site: www.facebook.com/marketing.mg

Председател

Димитър Алексиев

тел: 

0889 963 129

e-mail:

aleksiev84@abv.bg

Зам. Председател 

Ивелина Дончева

Зам. Председател 

Диян Иванов

тел: 

0889 400 622

e-mail: 

dido8686@gmail.com


Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=123584787696750

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

Клуб "Маркетинг & PR" към Сдружение "Младежки Глас" България

Клуб „МАРКЕТИНГ” е част от сдружение “Младежки Глас” - обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.
Като част от сдружението Клуб „МАРКЕТИНГ” се ръководи от председател, подпомаган в своята дейност от заместник-председател и организационен секретар, пряко подчинени на УС на СНЦ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Клубът е учреден през месец Октомври 2010 г. с решение на УС и ЕС на Сдружението.
МИСИЯТА на Клуб „МАРКЕТИНГ”, като част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да изкажат своето мнение пред заобикалящата ги среда, и да използват качествата си, за реализацията си в сферата на маркетинга. 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КЛУБА: 

1. Популяризиране на маркетинга във всичките му разновидности, сред младите хора.

2. Подпомагане на интеграцията на младите хора в обществото, посредством различни видове инициативи на клуба.

3. Сътрудничество с рекламни агенции.

4. Подпомагане на екипа на МГ, при изготвяне на проекти в областта на маркетинга.

5. Насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на маркетинга,образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;

6. спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора; 

7. да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; 

8. да защитава интересите на младите хора; 


Галерия