Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Студентски Клуб "БСУ"          Студентски Клуб "БСУ" към Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" България

Ръководство и контакти с Клуба:

Председател

Желязко Кафалиев

тел: 

0886 328 609

e-mail:

jkafaliev@abv.bg

Председател 

Сияна Ненкова

тел: 

0883 444 145

e-mail:

siqna.nenkova@gmail.com

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=185616019570


РЕЗЮМЕ на дейността на Клуба:

           Клуб “БСУ” към сдружението обединява младите хора от „Бургаски Свободен Университет” като заедно с другите стуктури на сдружението, официалните членове наброяват 1600. Сдружението администрирано от сериозно структура, състояща се от: Председател, Управителен Съвет /7 членен/и Експертен Съвет от отговорници на работни ресори/24 души/. Членската маса е обособена по клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни влечения: Клуб “БСУ”, Клуб “КУЛТУРА”, Клуб “Противодействие на Младежката Престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” са едни от най-увлекателните за младите.Както самото сдружение така и Клуб “БСУ” има свои председатели в лицата на Желязко Кафалиев и Сияна Ненкова,студенти в „Бургаски Свободен Университет”, втора година, специалност „Бизнес Администрация”.

            Клуб “БСУ” има за цел да кандидаства по проекти по програми на Европейския Съюз и Държавните институции, даващи възможност за осъществяване на Дискусионни обучителни семинари сред студентите. Амбициите на Председателите са да осъществява непрекъснати обучения на членската си маса в извън класно време.По този начин студентите,ще упражнят наученото в университета и ще предобият допълнителни знания.

            Сдружение”Младежки глас” има сключени споразумения с много НПО-та в България, разнообразни по своя предмет на дейност, но с една и съща цел – да помагат за развитието на личността и потенциала й.

В Сдружението членуват младежи от цяла България, с профил на активни млади личности, желаещи да развиват себе си и заобикалящата ги среда. През 2009 г. "Младежки Глас" става официален представител за България на международната младежка организация с централа в Русия - "WE ARE TOGETHER", обединяваща НПО-та от 16 страни по света между които Китай, Франция, Германия, Австрия, САЩ и др. Предмет на дейност е обмяна на опит, полезни практики и обучения между сдруженията в отделните държави.

 

"МЛАДЕЖКИ ГЛАС" е обединение на млади хора от цяла България. Официално сдружението е регистрирано през 2007 г. от група млади личности, които поставят началото на проекта "МЛАДЕЖКИ ГЛАС". Целта на УС и на членовете е да интегрират младежта в обществото чрез силата на младите. Сдружение „Младежки Глас” е неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. Сдружението се състои от млад, но опитен екип, който е работил дългогодишно с млади хора в различни социални групи и е довел до реализацията им в обществото в различни сфери на дейност.

МИСИЯ: Мисията на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат свойте възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация във подподящата за тях сфера.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО : - интегриране на младите хора в обществото като ги насърчава в бъдещата личностна, социална и професионална реализация; - насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; - спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора; - допринася за разбиране на общата европейска култура и европейските ценности; - да насочи

общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; - защитава интересите на младите хора; - подпомагане на младите хора в неравностойно социално и културно положение; - да участва в разработването на стратегии във всички сфери на обществения живот; - да съдейства за утвърждаването в обществото и сред младежта на музикална култура; - да популяризира и реализира на творчеството на талантливи млади хора.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: - осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; - участие в български и международни програми и проекти; - осъществяване на контакти и съвместна работа с организации от страната и чужбина; - организиране и провеждане на обучения; - разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество; - програми и проекти за защита на правата на младите хора; - развиване на мрежа от клубове за младите хора през свободното им време; - приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество; -прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; - подкрепя на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора; - изследване на проблемите на младежта; - провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение; - информационна дейност: - организиране и финансиране на мероприятия и програми: - провеждане на концерни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия.

Председатели клуб „БСУ” към Сдружение „Младежки глас”:

Желязко Кафалиев

Сияна Ненкова

гр. Бургас 12.10.2009 
 


Галерия