Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Екология/ОбразованиеКлуб "Екология и Образование"

Ръководство и контакти с Клуба:

КЛУБ 

ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Official Site: www.facebook.com/ecologyMG

Председател

Стиляна Атанасова

тел: 

0886 983 319

e-mail:

atanasova.stiliana@gmail.com

Зам. Председател 

Вадим Рошманов

тел: 

0884 041 210

e-mail:

vadim.roshmanov@gmail.com

Зам. Председател 

Милан Тодоров

тел: 

0899 949 406

e-mail:

makata87@gmail.com

Орг. Секретар

Станимир Николов

тел:

0888 859 057

e-mail:

stanimir.dimovnikolov@gmail.com


Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=332111852942

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

КЛУБ “ЕКОЛОГИЯ и ОБРАЗОВАНИЕ”

 

Р Е З Ю М Е

Сектор “Екология”

 

            На 09.02.2010 г. в гр. Бургас с решение на УС на Сдружение “Младежки Глас” е учреден клуб „Екология и образование”. Клубът е създаден изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.
           Ние сме група млади хора, решени да помогнем за опазването на еко-системата. Оповавайки се на нашите  разбирания за един по-чист свят сме определили няколко основни точки, които отразяват целите и намеренията ни. Задачите, които сме си поставили са свързани с:

 
„Ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели на заем от нашите деца.”

1. Насочване вниманието на младите хора към опазване на природата и околната среда;
2. Подпомагане защита на естествените местообитания на дивата флора и фауна;
3. Търсене на решения на проблеми свързани с околната среда и здравето;
4. Сътрудничество с природозащитни организации и институциите;
5. Изграждане на мрежа за еко дискусии;
6. Запознаване на младите със застрашените от изчезване видове, както и с начините за тяхното опазване;
7.Запознаване на младите със застрашените от изчезване видове, както и начините за тяхното опазване;
8.Организиране на дейности свързани с културата, спорта и свободното време, социални дейности, екология, музика, изобразително изкуство и други;
9.Установяване на практики за активен диалог между областни и общински администрации в процеса на дейностите по опазване на околната среда;
10.Подпомага образованието, стимулира творческото и различното мислене и развитието на човешкия потенциал;
11.Обучения по екология и археология-запознаване с културно историческо наследство и природно богатство на България;
12.Посещение на музеи, културни паметници и природни паркове;
13.Провеждане на ваканционни курсове по екология, излети сред природата, организирани на детски игри;
14.Провеждане на форуми/семинари за проблемите на околната среда и човешкото въздействие;
15.Организиране на конкурси и художeствена фотография на тема”Аз и природата”, „Аз и историята”.

          По темата бе организирана и мащабно мероприятие в гр. Бургас - Кръгла Маса "Екологията и Младите", която протече с голям обществен интерес и в присъствието на над 100 младежи, представители на екологични организации и институциите, Областна Управа, Община Бургас и др.

          Основна част от тези задачи сме решили чрез организиране на практически занятия като - излети сред природата, мероприятия за почистване, залесяване и др. Тези мероприятия са проведени със сътрудничество на нашите партньори, членове и институциите, както и Община Бургас. Заедно с РИОСВ успяхме да засадим 60 фиданки в 3 детски градини и 1 училище; заедно с еко-сдружение Агалина осъществихме посещение на група седмокласнищи на укритието на Атанасовското езеро; за седмицата на гората организирахме образователно представление за малчуганите от детска градина Веселушко; Стартирахме проект «Бялата Книга», който цели да събере мненията на младото общество за екологичните и образователни проблеми. Организирането и участието ни в тези инициативи дават положителни резултати, изразени в благодарствени писма, залесени места и много усмихнати лица, това доказва че сме на прав път, път който е дълъг и ние вярваме, че заедно ще успеем да го извървим /и да го почистим, ако има нужда/.

Положителните резултати от работните срещи на Клуб «Екология и Образование» с представители на Община Бургас, поставиха началото на едно чудесно сътрудничество.

 

Ръководство на Клуб «ЕКОЛОГИЯ и ОБРАЗОВАНИЕ» към Сдружение «МЛАДЕЖКИ ГЛАС»

Стиляна Атанасова, Председател на Клуба

Милан Тодоров, зам.-Председател

Вадим Рошманов, зам.-Председател

Станимир Николов, Орг. Секретар на КлубаГалерия