Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Business Club MGКлуб на Младите Предприемачи - "Business Club MG"

Ръководство и контакти с Клуба:

 

КЛУБ

 BUSINESS CLUB MG

www.businessclub-mg.com

 

< Клуб на Младите Предприемачи >
http://www.facebook.com/Business.Club.MG

Борд на Директорите

За връзка с членовете на Борда и Ръководството:

тел: 

0878 114 008 /Адм. Секретар/

e-mail:

businessclubmg@gmail.com

Президент 

Петко Георгиев

тел: 

0884 353 599

e-mail:

petko.dobrev@gmail.com

Вице-Президент

Димитър Димитров

тел: 

0888 369 099 / 0894 488 442

e-mail:

dimitar_79@mail.bg

Орг. Секретар на Клуба 

 

тел: 

 

e-mail:

 Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/Business.Club.MG

ОФИЦИАЛЕН УЕБ-САЙТ: www.businessclub-mg.com
 

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

BusinessCLUB MG е клуб за млади предприемачи, част от официалната структура на Сдружение „Младежки Глас”. Клуба е създаден с решение на УС на Сдружението през м. Февруари 2010 и има мисия да стимулира младите граждани на РБ да развиват своито предприемачески способности, да обедини техните знания и възможности в областта, да стимулира техните бизнес начинания помежду им. Цел на Клуба е да обедини млади предприемачи, които да споделят помежду си своя опит и взаимно партньорство. В Клуба се решават съвместно проблеми свързани с бизнеса и новите възможности пред него, както и бъдещето му развитие. Членовете търсят общ път за развитие на предприемачеството, както и нови контакти и партньори. Основна задача е да се съдейства на млади предприемачи да стартират своите бизнес начинания в съответния бранш. Обединението на младите предприемачи гарантира силен екип и добра устойчивост.

Клубът работи съгласно Устава на Сдружение «Младежки Глас», Правилника за работа на Клубовете. Борда на Директорите на Клуба е на директно подчинение на УС на Сдружението, Адм. Секретариат на BusinessCLUB MG е пълноправен член на Експертен Съвет към Сдружението.

Клуба е част от Сдружение “Младежки Глас” е обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.

                Сдружението обединява млади хора от цялата страна, към днешна дата наброява над 1200 души официални членове, администрирано от сериозно структура, състояща се от: Председател, Управителен Съвет /7 членен/и Експертен Съвет от отговорници на работни ресори/24 души/. Членската маса е обособена по клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни влечения: Клуб “КУЛТУРА” и Клуб “Противодействие на Младежката Престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” са едни от най-увлекателните за младите.Създадени до момента са и Клуб „Спорт”, „Туризъм”, „Екология и Образование”, Студентски Клубове и Областни структури в градовете София, Варна, Ст. Загора, Пазарджик, Бургас, Ловеч и др.

                BusinessCLUB MG се управлява от своя Борд на Директорите. Състои се от членове на Клуба и Управителен Орган, подчинен на УС на Сдружението. Всеки член се задължава да спазва решенията на Председателя, Борда и УС на Сдружението.

Всички мероприятия, осъществявани от членове на Сдружението могат да бъдат направени с идентификацията и подкрепата на БИЗНЕС КЛУБА.

Бизнес Клуба може да влезе във взаимодействие със сродни организации от други сдружения. Има за цел да установява трайни взаимоотношения с членове на другите сродни организации.

Събранията на Клуба се провеждат минимум един път месечно, под ръководството на Председателя и Борда на Директорите, в присъствието на минимум 51% от членовете на BusinessCLUB MG. Събиранията се провеждат на специално определено място /офис, зала/ в присъствието на член на УС на Сдружението.

Води се протокол от мандатен протоколчик, всяко решение подлежи на гласуване от членовете на Клуба. Клуба има свой УСТАВ и Правилник.

Всички дарителски постъпления и месечен членски внос се даряват за развитието на Сдружението, инициативи на BusinessCLUB MG.

Могат да се изготвят рекламни материали с логото на BusinessCLUB MG, поименни членски карти, както и идентификации за офиси/автомобили и др., показващи принадлежност към Обществото от Клуба.

Всички контакти по линия на BusinessCLUB MG с представители на институции и официални учреждения се свеждат до знанието на членовете на Клуба и се съглусуват с УС на Сдружението.

Клуба разполага със своя собствена страница в Интернет, на която публикува Новини, Съобщения до членовете /в секретна Private секция/, снимки от събрания и мероприятия.

Членовете на Борда участват в публични изяви, интервюта в медии, събирания и коктейли, организирани от други институции. Представят Сдружението пред бизнес обществото.

Събиранията на BusinessCLUB MG са разрешени само за членове на Клуба. Забранен е достъпа на външни лица.

Приемането на нов член в Клуба става след решение на Борда, в което минимум 51% от ръководството удобрява предложената от УС кандидатура. За идентификация членовете на Клуба притежават членски карти с уникален номер, както и идентификационни материали.

Клуба има свой представител в Експертен Съвет на Сдружението, с пълноправен глас, защитаващ интересите на членовете на Бизнес Клуба.

Идентификацията на Бизнес Клуба се осъществява посредством медиите, интернет и обществени прояви.

Членовете на Клуба за задължени да спазват решенията на Борда, УС и Устава на Сдружението подчинени на Законите на Република България.

ВИДЕО Презентация на Клуба и неговия ръководител г-н Георги Кузманов 
Галерия