Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Клуб "Спорт"Клуб "СПОРТ"

Ръководство и контакти с Клуба:


 

КЛУБ 

СПОРТ

Official Site:www.facebook.com/mg.sport

Председател

Йордан Вълев

тел: 

0884 085 757

e-mail:

danchovalev@gmail.com

Зам. Председател 

Александър Икономов

тел: 

0883 314 457

e-mail:

aleksandar_ikonomov@abv.bg

Орг. Секретар 

Атанас Атанасов

тел: 

0890 441 830

e-mail:

club.sport.mg@gmail.com


Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=168469111583

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

КЛУБ „СПОРТ”

 

КЪМ

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

 

“МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

 

            Клуб „СПОРТ” е част от сдружение “Младежки Глас” - обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.

 

Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" е обединение на младите хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на възможностите си в името на екипа на младите. Слоугънът на "Младежки Глас" е сътворен от нашите членове и гласи: "Чуй младото поколение, то има какво да ти каже!" и е насочено към обществото. Сдружение "Младежки Глас" е учредено през 2007 г. Структурата и членовете на Сдружението нарастват ежедневно. То има свой Председател, Управителен Съвет, състоящ се от 7 души и Експертен Съвет, който управлява структурата в цялата страна.

Като част от сдружението Клуб „СПОРТ” се ръководи от председател, подпомаган в своята дейност от заместник-председател и организационен секретар, пряко подчинени на УС на СНЦ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”.  Клубът е учреден през месец Октомври 2010 г. с решение на УС и ЕС на Сдружението.

 

Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е официален представител за България на Международната НПО Мрежа "WE ARE TOGETHER" която има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от "Младежки Глас". Сдружението МЛАДЕЖКИ ГЛАС има сключени споразумения с десетки партньорски и неправителствени организации, работи и сътрудничи активно с местната и националната власт и институции.

           

За едногодишното си съществуване клубът, като част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” бе съорганизатор на няколко спортни инициативи, като част от членовете му се включиха в различни надпревари по футбол, баскетбол и др. Чрез тези мероприятия бе даден шанс на много млади хора да обединят усилия в постигането на общи цели. Клубът успя да подпомогне много млади хора в това да бъдат физически активни.

 

Клуб „СПОРТ” извършва дейност в областта на работата с млади хора, утвърждава спорта, като средство за забавление и по-добро възпитание на младото поколение. Членовете на клуба са обществено отговорни млади личности, сред които има представители на всички социални групи. Те са обединени в желанието си  да работят в екип, в името на една обща кауза – по-добър живот за всички граждани.

 

МИСИЯТА на Клуб „СПОРТ”, като част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да изкажат своето мнение пред заобикалящата ги среда, и да използват качествата си, за реализацията си в сферата на спорта.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КЛУБА:

 

1.         Популяризиране на спорта, като социален феномен, във всичките му разновидности, сред младите хора.

2.        Подпомагане на интеграцията на младите хора в обществото, посредством различни видове спорт.
 

3.         Подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение и стимулирането им да се занимават активно със спорт, като вариант за тяхното бъдещо развитие.

 

4.          Сътрудничество със спортните клубове на територията на община Бургас с цел стимулиране на повече млади хора да се занимават активно със спортни дейности

5.          Подпомагане на екипа на МГ, при изготвяне на проекти в областта на спорта.

 

6.                  Насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;

 

7.                   спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора;

 

8.                   да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;

 

9.                  да защитава интересите на младите хора;

 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 

-          реализиране на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности;

-         участие в български и международни програми и проекти;

-         осъществяване на контакти и съвместна работа с организации от страната и чужбина;

-         разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество;

-         програми и проекти за защита на правата на младите хора;

-         приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество;

-         прилагане на спортни програми за ученици, студенти, работници и служители;

-         подкрепа на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора;

-         изследване на проблемите на младежта;

-         провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение;

-         информационна дейност;

-         организиране на спортни мероприятия.

 

 

27.09. 2010г.                                               Клуб „СПОРТ” към СНЦ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

гр. БургасИНТЕРВЮ С МАЙКЪЛ ТЕВИЯ - Футболист, специално за Клуб "СПОРТ" и симпатизантите на МГ - тук

Галерия