Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6
Прот. Млад.ПрестъпностКлуб "Противодействие на Младежката Престъпност"

Ръководство и контакти с Клуба:

 

КЛУБ

„Противодействие на Младежката Престъпност” 

Official Site: www.facebook.com/protivodeistvie.mg

 

Почетен Председател

Николай Василев

тел: 

0887 436 997

e-mail:

nhvv@abv.bg

Председател

Добрин Георгиев

тел: 

0897 665 251

e-mail:

dobrinskii@abv.bg

Зам. Председател

Ангел Пешев

тел: 

0878 212 501

Зам. Председател ЧЛЕНСТВО

Живко Динев

тел: 

0882 096 635

e-mail: 

diversity_ent@mail.bg

Зам. Председател ФИНАНСИ

Вилизар Георгиев

тел: 

0886 788 651

e-mail: 

vilio_69@abv.bg

Зам. Председател МЕРОПРИЯТИЯ

Николай Николов

тел: 

0889 218 036

e-mail: 

niki_nikolov__@abv.bg

Секретар ЧЛЕНСТВО

Спас Мархолев

тел: 

0889 957 965

e-mail: 

spas_marholev@abv.bg

Орг. Секретар 

Нели Демирева

тел: 

0883 411 131

e-mail:

nelita_st@abv.bgОфициален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес:
http://www.facebook.com/group.php?gid=116505373470


РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

КЛУБ „Противодействие на Младежката Престъпност”

към

            СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

 

 

Престъпността като явление е част от криминализацията на обществото. Младежката престъпност не бива да бъде приравнявана с общата такава, тъй като нейните субекти са лица, които нямат реално изграден светоглед, биват лесно манипулируеми и се поддават на негативни влияния от страна на възрастните. Затова ние като общество сме длъжни да реагираме на това явление като създадем, утвърдим и приложим практически способите за превенция на младежката престъпност.

Статистически погледнато най-голям рисков фактор за престъпността при младежите представлява тяхната среда (семейна, социална). В тази насока изключително наложителни са здравите семейни връзки, разговорите с родителите или настойниците на лицето.

Училищната среда също има решаващо действие, тъй като там всеки млад човек започва социалното си израстване. Затова е важно редовно да бъдат провеждани лекции с психолози и други специалисти, разкриващи лошите последици от насилието, тютюнопушенето, алкохола.

След завършване на образованието е нужно съдействие за подходяща работа, за да се избегне безработицата и прибягването към противоправни деяния от страна на лицата, търсещи начин за изкарване на средства.

Като приоритетни пред нас са следните цели:

• При малолетните – развитие на личностните качества и умения чрез спорт и изкуство, възпитателен подход посредством родители и учители

• При непълнолетните – лекции за вредата от прекомерната консумация на алкохол, употребата на упойващи вещества, както борба с насилието. Трябва да им бъде разяснено, че всички форми на насилие са противоправни деяния, за които се носи наказателна отговорност, да бъдат информирани и как могат да подадат сигнал за насилие спрямо тях или нарушаване на някое от конституционните им права.

• При пълнолетните млади хора – подпомагане и подкрепа в намирането на подходяща работа, информиране за основни трудови права и каква защита могат да търсят, ако бъдат нарушени те. Трябва да се намали безработицата и да се увеличат възможностите за повишаване на квалификацията, за да се предотврати опасността от извършване на икономически престъпления и други поради недостигане на финансови средства.

• Както при непълнолетни, така и при пълнолетни лица, изтърпели някакъв вид наказание за противообществени прояви и най-вече при лишаване от свобода, трябва да бъдат консултирани за възможностите за реализация в обществото и след изтърпяване на наказанието. Това е много важно, защото статистиката сочи, че голяма част от престъпленията се извършват от лица с вече изтърпяно едно или повече наказания. За да бъде ефективно възпитателното действие на наложената мярка, лицето не бива да бъде отхвърляно от обществото, а да го преоткрие като достойно място за адаптация и ново начало.

• Да се изнасят системни лекции в училищата и университетите за вредата от наркотиците.

•Възможност за квалификационни курсове и занимания, отклоняващи вниманието от негативни влияния.

ВИДЕО - продукция на Клуб "Противодействие на Младежката Престъпност". В късометражния филм, който е насочен срещу младежката агресия участват членове на Сдружение "Младежки Глас". Филмът е изготвен с цел превенция на агресията сред подрастващите.
Галерия