Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Цариградска" № 4, ет. 3
ПроектиСдружение "Младежки Глас" участва активно в кандидатстването по проекти, свързани с младежката активност и нейната реализация. Основните направления, по които Организацията кандидатства се задават от нашите членове по клубовете ни по интереси, съобразно техните желания. Основна цел на МГ е да кандидатства проекти, при които могат впоследствие да бъдат обучавани младежи, да бъдат организирани мероприятия за изява на потенциала на младите и да бъдат организирани кръгли маси по актуални младежки теми.

Първият проект за 2010 г. който "Младежки Глас" реализира е към Национален Център "Младежки Програми и Инициативи" - по програмата "Младежта в Действие 2007-2013". Това е Младежки Информационно-Консултантски Център /МИКЦ - Гласът на Младите/.
Вижте повече подробности за реализирания проект на уеб-адреса на МИКЦ-Гласът на Младите: MG.mikc.bg

През 2011 г. "Младежки Глас" кандидатства и спечелва бюджет в размер на 12 000 лева за осъществяване на редица мероприятия и малки проекти, обучения и семинари свързани с младите хора. Субсидията от Община Бургас е изпълнена и в резултат на това хиляди млади хора са взели участие в проведените над 50 мероприятия през годината по този голям и субсидиран от институцията проект.

През 2012 г. Сдружение "Младежки Глас" започва работа по изпълнинението на двугодишния проект "МИКЦ-Гласът на Младите", който след кандидатстване е одобрен и предоставен на МГ за изпълнение. Написаният и готов за изпълнение проект има за цел да помогне на хиляди млади хора, които ще станат част от него.


------------------------------------------------------------------------
За нас: МИКЦ - Младежки Глас, Бургас

Младежки информационно-консултантски център „Гласът на младите“ отвори врати в Бургас вчера. Целта е да се предоставят на младите хора различен род услуги, които ще им бъдат от полза в бъдещата реализация.
Лентата на новооткрития център беше прерязана в присъствието на зам. областния управител Златина Дукова, зам.-кмета по екология и евроинтерграция Атанаска Николова, общинските съветници Дияна Йорданова и Антон Берданков, членове на сдружение „Младежки глас“, общински служители и граждани.
Финансирането на проекта, спечелен от сдружение „Младежки глас“, се реализира по Национална програма „Младежки информационно-консултантски центрове - 2007-2010 година“, администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.

Image

„Идеята на Центъра е да предоставя информация на младите хора и да организира обучение за тях. Насочили сме се към три целеви групи, на които ще даваме различна информация, нужна за продължаване на образованието и повишаване на квалификацията. Ще се обърнем към учениците от горните класове (11-12 клас). На тях ще даваме сведения къде могат да получат висшето си образование. Втората група ще обхваща хората до 24-годишна възраст, тези, които са постъпили вече във ВУЗ-ове. При тях липсва информация как могат да се включат в различни граждански инициативи, доброволчество, стажове, човешка заетост. Третата група включва младежи от 24 до 29 години. Целта ни е да ги подпомогнем при реализирането им на трудовия пазар“, обясни Ивайло Иванов – координатор на обученията в центъра.
В центъра ще работят петима души, членове на „Младежки глас“, които ще се занимават с информационните кампании и обученията. Макар и млад, екипът вече има опит в провеждането на кръгли маси и воденето на дискусии. Освен тях в консултантския център ще работят и специалисти – психолог и юрист. „Много млади хора не познават трудовото законодателство, не знаят какво представлява трудовият договор, не са наясно какви са правата и задълженията им“, обясни Ивайло Иванов.
В рамките на проекта са предвидени шест направления на обученията. Едно от тях ще бъде как се изготвя проект по дадена оперативна програма и как се управлява той след спечелването му. Предстои да бъде направено проучване сред младежите, да се установи какви са интересите им и с какво връстниците им от новооткрития център могат да им бъдат полезни. „Нашето мото е „Младите хора да работят за младите хора“. Ние най-добре познаваме потребностите им и знаем от какво се интересуват младежите и с какво можем да им бъдем полезни, тъй като сме част от тях“, казват доброволците от центъра.
Сред предлаганите услуги е и т.нар. „свободна зона“. „Предвидили сме малки суми, които ще се използват за реализирането на конкретна идея, представена от група младежи. Тя може да е за подобряване на живота в квартала, в който живеят, например. По този начин искаме да насърчим тяхното активно гражданско участие“, заяви Иванов.
Първото нещо, с което новосформираният клуб ще се заеме, е да се проведе информационна кампания, която да популяризира дейността му. Предвидени са три мероприятия в тази насока. Вече се изработват листовки и брошури. Целта е да се обхванат онези територии в града, които са около университети и училища. „Искаме младите хора да научат за Центъра и да се запознаят с услугите, които им предоставяме. Така те сами ще се убедят с какво можем да им бъдем полезни“, каза координаторът на обученията.
След информационните кампании ще стартира и обучение на тема „Здравословен начин на живот“. В момента се изработва график за различните видове консултации, които ще се предлагат. В етап на реализация е и интернет страницата. Предстои да бъде открита и Фейсбук група, тъй като почти всички млади хора използват вече социалната мрежа. „Ще използваме всички възможни начини, за да достигнем до колкото може повече хора“, категорични са от Центъра.