Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Цариградска" № 4, ет. 3
Партньори           Национално Сдружение “Младежки Глас” България работи успешно с редица партньорски организации, с които си взаимодействаме за развитието на потенциала на нашите членове и постигането на общите цели за младежта. Ние имаме изградени през годините отлични взаимовръзки с международни неправителствени организации, българските институции, общини и администрация, както и стотици родни сдружения и фондации.

Ако искате да подпишете споразумение за съвместно сътрудничество със Сдружение “Младежки Глас” България, Вие можете да се свържете с Нас на посочените контакти и да попълните бланката “Споразумение за Сътрудничество”<hyperlink> 

По-долу са изброени част от Организациите, имащи подписано споразумение за сътрудничество с Национално Сдружение “Младежки Глас” България:

 

Партньори / публичен сектор 

- Български Червен Кръст /БЧК

- Община София

- Община Русе

- Община Пловдив

- Община Бургас

- Община Несебър

- Община Малко Търново

- Община Карнобат

- Община Варна

- Община Българово

- Община Средец

- Областна Администрация / Бургас

- Бюро по Труда – град Русе

- Регионална Библиотека – Русе

- Клуб на Социалния Работник към Русенски Университет

- Областна администрация Пловдив

- Община Раковски

- Община Марица

- Община Родопи

- Община Гълъбово

- Община Перник

- Областна Администрация Перник

- Министерство на Образованието и Науката на Република България

- Държавна Агенция за Бежанците при Министерски Съвет на Република България

- Столична Община – Кметство „Сердика”

- Министерство на Труда и Социалната Политика

- Министерство на Младежка и Спорта
-
Младежки Глас – Областен Клон ВАРНА – Представител в Консултативен съвет към Кмета на града „Младежки Форум за Партньорство с местната власт”

Сдружения, Организации и Институции на Национално и Световно равнище:

 • СНЦ “Бъдеще в Европа”
 • Certificate of UNESCO – Passport: 610413
 • Youth Certificate’2011 – in the 7th UNESCO Youth Forum
 • Част от международната организация за мир „IPYG South Corea / International Peace Youth Group – с централа в Южна Корея
 • Част от международната организация, обединяваща най-големите НПО-та в Европа, САЩ и Азия - „Мъй Вместе” (WE ARE TOGETHER)с централа в Русия
 • Част от Национален Младежки Форум България /НМФ/, постоянен член на Европейски Младежки Форум
 • Сертификат за участието на Сдружение „Младежки Глас” в Европейската седмица на доброволчеството  2011 – организирана от Български червен кръст;
 • Съюз на Българските Командоси /СБК
 • Сдружение „Gabrovo Social” – гр. Габрово
 • Природозащитна Организация “Природа за България”
 • Студентски Съвет на “Нов Български Университет” гр. София
 • Асоциация на Индустриалния Капитал в България /АИКБ/
 • Асоциация за Развитие на Спорта
 • Национален Център “Младежки Програми и Инициативи”
 • Дирекция “Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и Спорт” Община Бургас
 • Фондация “Танцова Академия”
 • Бургаска Регионална Туристическа Асоцияция /БРТА
 • Център за психологически Изследвания
 • Народно читалище “Съгласие”
 • Младежки Бизнес Клуб гр. Бургас
 • Муниципалньное Учреждение “Центр по Гражданско-Патриотическому Воспитанию Молодежи Города Краснодара” Россия
 • Българска Асоциация на Интернет Предприемачите /БАИП
 • Фондация “Ейнджълс” България
 • Сдружение “Малкият Принц”
 • МГ е Член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас
 • Лайънс Клуб „Виа Понтика” / Lions International
 • Ротари Клуб – Варна / Rotary International
 • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
 • Народно Читалище “Съгласие - 1906” гр. Българово
 • Телефон 112
 • Държавен фонд земеделие, дирекция Бургас
 • ГПАЕ „Гео Милев”
 • Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе
 • Икономически Университет, гр. Варна
 • Асоциация на Българските Командоси
 • НСБО / Национален Съюз Безопасност и Охрана
 • Център за Психологически Изследвания, София
 • Фондация “Танцова Академия”
 • СДРУЖНЕИЕ “УСМИВКА”
 • "Сдружение за подпомагане на лица с умствени затруднения" – Варна
 • Фондация "Стъпка за невидимите деца на България"
 • Сдружение "Живот в спектъра"
 • Фондация „Карин Дом”
 • Сдружение "Споделено място"
 • 7. Пловдивска духовна академия
 • Сдружение "Пловдив - Европейска столица на културата 2019"
 • Сдружение "Голям брат, голяма сестра"
 • "Национален алианс за работа с доброволци"
 •  JCI - Пловдив
 • AIESEC - Пловдив
 • "Младежко сдружение за мир и развитие на балканите"
 • Сдружение "Медиакафе"
 • Общинско предприятие "Туризъм" - Община Пловдив
 • Сдружение "Млади будни граждани"
 • Пловдивски културен институт
 • Български младежки Червен кръст - Пловдив
 • Енергийна Агенция - Пловдив
 • ЛГБТ Пловдив
 • МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
 • Местна инициативна група Раковски
 • Местна инициативна група "Тракийско-родопска яка"
 • Местна инициативна група "Гълъбово 2011"
 • Асоциация за Консултации, Развитие и Обучение „Имеон-Балкани”
 • „Глобално Обединение за Иновации, Развитие и Образование” – София
 • Фондация „Славяни”

 

За подписване на споразумение за сътрудничество с Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”, моля свържете се с Отдел “Връзки с български и чуждестранни институции и НПО”/г-н Станислав Мъжгълов тел: 0882 622 408 Мениджър Отдел / mladezhkiglas@gmail.com

MG Business Partners Group /Фирми и търговски мрежи, предоставящи намаления на свои продукти и услуги специално за членове на СНЦ „Младежки Глас” (ако желаете Вашата фирма да работи с членовете на МЛАДЕЖКИ ГЛАС с преференции за тях, свържете се с Нашата офис централа):

 

AutoBOX Express Service
KAK Development
Olimp Group Ltd.
InSound Managment
Silver Club 
New Home Consult Ltd.
Стрелбищен Комплекс “Капчето”
Blue Holding Group Ltd.
FORCE – MU .Online. The Best Of 
ROXY CLUB

Sis Wishes

96 ART

Ros Valenti Studio

Drag-ON Racing

SIGMA GROUP CORPORATIO LTD.

Sorelle Cosmetics

Cool Travel Ltd.

Джани ЕООД

Webreforma АД

 


Галерия